Ungdomens hus i Finspång

Det blir ett ungdomens hus i Finspång, antagligen redan nästa år, ett förslag som samtliga partier i fullmäktige ställt sej bakom.

Fritidsgårdarna i Finspång stängdes 2004, och under sommaren och hösten nu har det varit oroligt bland ungdomsgäng i centrum.

Det blir ett ungdomens hus i Finspång, antagligen redan nästa år. Det säger vänsterpartisten Conny Lindgren som sitter i humanistiska nämnden till Sverige Radio Östergötland.

Fritidsgårdarna i Finspång stängdes 2004, sedan dess har det saknats aktiviteter kvällstid för finspångsungdomarna.

Samtliga partier i fullmäktige har i höst ställt sig bakom ett förslag om att bygga ett ungdomens hus. Saken utreds nu och gamla brandstationen och ABF-huset är tänkbara lokaler.