Två läkare varnas

Två överläkare vid psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping tilldelas varsin varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Anledningen är att en patient tvångsvårdades under elva dagar på kliniken, utan lagligt stöd.

De båda läkarna har också, enligt ansvarsnämnden, brustit i sin tjänsteutövning på andra sätt. Bland annat handlar det om att fel lagparagrafer använts vid beslut om tvångsvård.

En av läkarna har vidtagit tvångsåtgärder mot mannen utan att själv ha undersökt honom. Läkaren bedöms även ha brustit i dokumentationen av sitt beslut.