Många konkurser även i november

Östergötland fortsätter att utmärka sig i konkursstatistiken. Bara under den gångna månaden försattes 20 företag i länet i konkurs och det är mer än en fördubbling jämfört med samma period förra året.

Hitills i år har 155 företag i Östergötland försatts i konkurs. Det är en ökning med 12 % jämfört med året innan och bland de övriga länen i landet är det bara Norrbotten och Dalarna som uppvisar liknande siffror.

I novemberstatistiken utmärker sig även Gävleborg med en lika kraftig ökning som i Östergötland, men om man ser till hela året  ligger ökningen där bara på 4 %.

Även i landet som helhet ökade antalet konkurser något under november, men enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC är den nedåtgående trenden stabil om man ser till hela året.

Fram till nu har drygt 4800 företag i Sverige försatts i konkurs och det är en minskning med 11 % jämfört med 2005.