Vättern skyddas som dricksvattentäkt

Kommunerna runt Vättern håller på att försöka enas om gemensamma skyddsföreskrifter för sjön som dricksvattentäkt.

I dag finns det inga sådana föreskrifter. Men EU kräver regler och nu pågår arbete med att också få ett vattenskyddsområde för Vättern.

Bland annat ska kommunerna inventera de hot som finns mot vattnet som dricksvatten betraktat, rapporterar Sveriges Radio Skaraborg.

Flera kommuner runt Vättern tar sitt dricksvatten ur sjön.