Kd i Linköping ska utreda "situationen"

I Linköping säger sig kristdemokraterna nu vilja gå till botten med de interna stridigheter som just nu skakar partidistriktet. Vid en presskonferens idag meddelade den lokala partiledningen i Linköping att en stor utredning nu ska göras, men någon krissituation vill man inte tala om. 

- Eftersom jag inte vill föregripa den utredning som nu ska komma där vi ska höra alla medlemmar som vill bli hörda, vill jag just nu bara beskriva det som en situation, säger Patrick Vigren, vice ordförande i kristdemokraterna i Linköping. 

Övernitade valaffischer
Upprinnelsen till den så kallade situationen är som bekant riksdagskvinnan Yvonne Anderssons ivriga användande av häftpistolen under valrörelsen. Ann-Sofie Bergeling var en av de partikollegor som fick sin valaffisch övernitad med en bild på Yvonne Andersson och skälet till att hon i förra veckan valde att lämna både ordförandeposten och partiet var det sätt partiet valt att hantera denna känsliga fråga på.

Nedtystning och hotfulla kommentarer
Enligt Bergeling skulle hela historien tystas ner. Det förekom till och med hotfulla kommentarer sa hon och flera av hennes tidigare partikollegor har senare både gett henne och den bild hon ger av partiets debattklimat sitt stöd.

Alla partimedlemmar ska erbjudas samtal 
Det är detta som nu ska utredas och en av de två kristdemokrater som ska hålla i själva utredningen är just Patrick Vigren. Han är själv läkare och tillsammans med en annan kristdemokrat som är psykolog, ska han under de kommande månaderna nu träffa alla partimedlemmar som vill.

Kan skilja på sak och person
Genom samtalen med medlemmarna ska de båda utredarna försöka skapa sig en bild av den så kallade situationen. Resultatet ska sedan presenteras för styrelsen någon gång i februari och själv menar Patrick Vigren att hans och hans kollegas yrkesroller gör dem speciellt lämpade för att hålla i en sån här utredning:

- Det innebär ju att vi är väldigt vana vid att ha enskilda  samtal med människor. Att vi kan skilja på sak och person, hålla våra egna känslor borta och göra det här på ett seriöst sätt.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se