Algblomningar längs ostkusten

Lokala blomningar av giftiga blågröna alger har förekommit på flera håll längs ostkusten den senaste veckan.
På grund av den värmebölja vi har just nu är det troligt att det kan uppstå fler algblomningar den närmsta tiden. Däremot har de storskaliga blomningarna ute till havs i princip upphört för säsongen.