Försäkringskassan gör teve-reklam för jobb

Östgötarna blir allt friskare. Antalt sjukskrivningsdagar har minskat en dag sedan förra året och ligger nu på 41 dagar per år. Men fortfarande är det högre än riksgenomsnittet.

Och Försäkringskassan satsar nu på att få unga långtidssjukskrivna i arbete igen, bland annat med teve-reklam.

Nu är det arbetsförmågan som ska bestämma hur mycket du får i sjukpenning. Och efter nyår ska särskilt unga med långvarig sjukskrivning bakom sig, hjälpas tillbaka till arbete, så mycket det går. Det säger Birgitta Wågbrant som är verksamhetschef på försäkringskassan i Östergötland.

Antalet nya långtidssjukskrivningar minskar i länet. De är drygt tre tusen färre i år än 2003.

Samtidigt sjunker också ohälsotalet. Linköpings ohälsotal ligger på 32,4 medan Motalas är 55.

Nu ska alltså de arbetslösa tillbaka till arbete, så mycket det går. Birgitta Wågbrant förväntar sig att den ny regeringens tal om att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden ska ge resultat för de sjukskrivna.

Men det ställer även nya krav på arbetsgivarna som ska kunna förse de sjukskrivna med jobb i lagom mängd, säger hon.