Spår av Newcastle-virus hittat hos höns

19 000 höns på en gård i Östergötland måste avlivas på grund av att de misstänks ha varit i kontakt med det virus som ger den allvarliga fågelsjukdomen Newcastlesjukan.

Det är andra gången på en månad som en hönsbesättning i Östergötland drabbas av viruset.

I det nu aktuella fallet går det enligt Jordbruksverket inte att säga om viruset kommit till hönsbesättningen via vilda eller tama fåglar. Men man har hittat antikroppar mot viruset hos hönsen.

I mitten av november avlivades 30 000 hös på en gård i Kimstad utanför Norrköping efter att ha fått fågelsjukdomen.