Tung arbetsbörda orsak till bortglömda ärenden

Tung arbetsbörda var orsaken till att ett flertal fadeskapsärenden lämnats i ett skåp på socialförvaltningen i Motala utan att avslutas. Det visar den internutredning som har gjorts.
Att ärenderna glömts bort berodde på att den tjänsteman som hade hand om dem blivit långtidssjukskriven. Med anledning av det som hänt framhålls det i utredningen att personalstyrkan måste ökas, så att något liknande inte inträffar igen. Det skriver Östgöta Correspondenten. Det var i julas 32 faderskapsärenden som inte avslutats hittades i ett skåp hos en tjänsteman på socialförvaltningen i Motala.