Ovanlig manet upptäckt i östgötska sjöar

En mycket ovanlig sötvattensmanet har upptäckts i sjöarna Hövern och Gersken i Åtvidabergs kommun. Arten har aldrig tidigare setts i Östergötland och det finns bara ett fåtal dokumenterade upptäckter i hela Sverige.
Att sötvattensmaneten påträffats i Östergötland är egentligen inget annat än en biologisk sensation. Det är årets varma sommar som gjort att sötvattensmaneten utvecklats så att man kan se den. Annars förekommer den bara i ett slags larvstadium, och då går den inte att upptäcka med blotta ögat. I sjön Hövern går de dock lätt att upptäcka. På flera ställen i sjön finns maneterna i massor. Sötvattensmaneten är egentligen ingen riktig manet, utan ett så kallat polypdjur. Men dess form, färg och beteende påminner om de maneter som finns på västkusten. Men sötvattensmaneten är betydligt mindre, ungefär lika stor som en femtioöring. Exakt vad det rör sig om för art, vet man ännu inte på länsstyrelsen i Östergötland. Några exemplar av sötvattensmaneten ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för analys. Sötvattensmaneten härstammar från Kina och man tror att att arten spritt sig hit när någon gjort rent ett akvarium med exotiska fiskar. Vattnet och sötvattensmaneten kan sedan ha spolats ut i sjön. Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen säger att det ännu inte går att säga hur maneten kommer att påverka livet i sjön.