Protest mot mobilmaster i Norrköping

I Norrköping protesterar många boende i Lida Kullar mot planerna på att förlänga en mobilmast i området. Södra Kommundelsnämnden stödjer de boende och avstyrker ansökan i sitt yttrande på till Bygglovsnämnden.
Södra kommundelsnämnden motiverar avstyrkan med att ett trygghetsboende för äldre berörs av masten och den som fått bostad där har små möjligheter att flytta. Överhuvudtaget finns det skäl att vara försiktig när det gäller mobilmasters placering anser nämnden, som även avstyrkt en mast intill en förskola. - Det är inte helt klart att masterna är riskfria och människor reagerar olika, säger kommundelsdirektören Hans Göran Säwar. Det borde finnas så många alternativa placeringar att master nära bebyggelse kan undvikas, tycker han.