Utomhuspedagogik nästa för lärarna

De östgötska lärarna ska inspireras att undervisa mer utomhus. Med hjälp och pengar från regionförbundet Östsam ska alla högstadielärare få hjälp med att att flytta ut en del av sina lektioner i det fria.

- Koncentrationsförmågan ökar i en variationsrik utomhus miljö. Och via den ökade rörelsen så minskar man både risken att få diabetes, fetma och benskörhet som  vi har problem med idag, säger Anders Szczepanski som är enhetschef på centrum för miljö- och utomhuspedagogik på Linköpings universitet.

Utomhuspedagogik, eller lärande genom praktiska upplevelser och erfarenheter kan vara minst lika viktigt som den traditionella undervisningen, menar Anders Szczepanski.

I dag tillbringar barnen mer och mer av sin tid inomhus. Därför satsar regionförbundet Östsam 700 000 kronor på utomhuspedagogik. Under tre år ska projektansvariga åka runt till alla kommuner och utbilda högstadielärare i hur de kan bedriva delar av skolundervisningen i miljöer nära den egna skolan.

- Man försöker hitta en miljö som man är trygg i, där man känner till vad som finns i området. Där kan man till exempel jobba med begreppsbildning i svenska. Man plockar substantiv och tar med sig tillbaka till klassrummet, säger Anders Szczepanski.