Studieförbunden vill bygga Ungdomens hus i Valdermarsvik

Ett ungdomens hus i Valdemarsvik kan bli verklighet om studieförbunden där får som de vill.

Ett gemensamt förslag på hur de skulle kunna gå till har nyligen lämnats in till Valdemarsviks kommun som man hoppas ska bli en samarbetspartner.

- Det finns ju välidgt lite att göra för ungdomarna i Valdemarsvik och de har ju en tendens att fly kommunen när de slutar skolan, säger Roger Källs på ABF och en av initiativtagarna.

Därför vill studieförbunden bygga et Ungdomens hus i Valdemarsvik. Drömmen är att det är ungdomarna själva som ska driva huset, med stöd från de nio samarbetande studieförbunden och Valdemarsviks kommun.

- Jag tror till viss del så kommer det finansieras från studieförbundens sida. Plus att vi har ju redan ett kommunalt och statligt bidrag för folkbildningsverksamhet i kommunen. Men vi hoppas även på att kommunen kan ställa upp med en lokal, säger Roger Källs.

Förslaget ligger nu hos kommunchef Bertil Lindström som inte själv vill kommentera det i radio. Men han säger att det ska diskuteras i kommunens sociala samverkansgrupp innan det går vidare till kommunstyrelsen och en kontakt tas med studieförbunden.

Han säger också att det finns ett 350 000 kronor mer i nästa års budget som ska satsas på ungdomar i någon form. Exakt vad  pengarna ska användas till säger Bertil Lindström att det är för tidigt att säga.

Roger Källs och studieförbunden hoppas i alla fall på att kommunen överväger att satsa på ett Ungdomens hus.

- Jag hoppas att vi får kontakt med kommunen där vi öppnar ett samtal och spånar hur vi kan få igång det här, säger Roger Källs.