Klart med nya gruppbostäder i Linköping

Kommunstyrelsen i Linköping har beslutat att godkänna att ett hyresavtal för tre nya gruppbostäder för utvecklingsstörda tecknas.

Gruppbostäderna kommer att ge plats för sammanlagt femton personer ska ska minska de köer till gruppboende som kommunen har idag.

Byggstart för två av boendena är planerade till hösten 2007 och våren 2008 i Lambohov och Linghem. Det tredje boendet är tänkt att ersätta ett befintligt boende för fem personer som ska rivas på Vallavägen.