Extrapengar till vården

Hälso- och sjukvårdsnämnden vid landstinget i Östergötland begär mer pengar från landstingsstyrelsen.

Nämnden anser att det behövs närmare 50 miljoner kronor utöver de medel som fördelats i prioriteringsbeslutet.

Pengarna ska bland annat användas till minskade väntetiderna inom kirurgin.

Förutom 20 miljoner till kirugi vill man satsa 20 miljoner på att stärka Universitetssjukhusets roll som kompetenscentrum i Östergötland och regionen.

Dessutom behövs nio miljoner kronor för att öka tillgängligheten till psykiatrisk vård för barn och unga. Anledningen är att man fick mindre pengar från staten än vad man trott.

Enligt moderaten Kristian Gustavsson som är andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden råder det politisk enighet om pengarna.

Och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, socialdemokraten Anna-Lena Sörenson, säger att hon skulle bli mycket förvånad om inte landsstingsstyrelsen beviljar pengarna vid sitt nästa möte den 12 december.