Riktlinjer för att undvika plötslig hjärtdöd

För att hindra plötslig hjärtdöd bland barn och ungdomar ska barn som har någon släkting med hjärtfel undersökas bättre.

Det är Socialstyrelsen som nu kommer med rekommendationer för hur man kan undvika onödiga dödsfall.

- Vi rekommenderar att man riktar in sig på riskgrupper, säger professor Eva Nylander vid universitetssjukhuset i Linköping som lett arbetet.

För drygt ett år sedan avled en 15-årig kille efter en fotbollsmatch i Norrköping.

Det och flera andra fall av plötslig hjärtdöd bland unga idrottare oroade både föreningar, föräldrar och idrottsutövare.

Att göra allmänna hjärtundersökningar på idrottande barn och ungdomar i syfte att hitta dem som riskerar att dö av plötslighjärtdöd är ingen bra metod säger man nu från socialstyrelsen.

Dödsfallen i denna grupp orsakas framförallt av ärftliga sjukdomar. Och därför behövs endas de som finns i riskgruppen undersökas, säger Eva Nylander som är professor i klinisk fysiologi.

Men för att hitta och hjälpa de ungdommar som är i riskgruppen måste sjukvården bli bättre, tilläger hon.