Snabbare vård för personer med ätstörningar

Norrköpingsbor med ätstörningar ska kunna få hjälp och behandling snabbare än idag genom en specialutbildad sjuksköterska som ska finnas vid två vårdcentraler i kommunen.

Det är psykiatrin och primärvården som tillsammans ansökt om pengar för att anställa en psykiatrisjuksköterska på halvtid vid Kungsgatans och Sandbyhovs vårdcentraler. Tanken är att primärvården ska lära sig av psykiatrin, som har mer erfarenhet av hur man upptäcker och behandlar ätstörningar i ett tidigt skede.
Helena Kjellson arbetar som dietist inom psykiatrin med patienter som har ätstörningar och har varit med och arbetat fram förslaget. Hon berättar att man genom en specialistutbildad sjuksköterska kan minska patientens lidande.
- Vårt mål med det här det är ju att det ska upptäckas tidigare och kunna behandlas i primärvården. Det är ju dit patienterna söker först och att det ska minska ett patientlidanade och få patienten snabbare ut i arbete och skola.
Mer kunskap till vårdcentralerna
Psykiatrin har stor erfarenheten av att behandla personer med anorexi, bulimi och andra ätstörningar. Men dit kommer patienterna i regel först när de är mycket sjuka. På vårdcentralerna däremot finns det stora möjligheter att upptäcka sjukdomarna i god tid. Men problemet är att personalen inte har samma kunskap om ätstörningar och därför skulle en psykiatriskt utbildad sjuksköterska vara till stor hjälp.
Tvåårigt projekt
Samarbetet är tänkt att pågå på försök under två års tid under förutsättning att Norrköpings Samordningsförbund den 15 december beviljar de 550 000 kronor som projektet kommer kosta. Stefan Jonsson är verksamhetschef på Kungsgatans vårdcentral och han välkomnar den utsträckta handen från psykiatrin.
- Jag ser det ju som en resursförstärkning för oss och även då en förstärkning av vår kompetens.