"Linköping - ingen kriskommun"

Linköpings kommun tillbakavisar nu uppgiften att vara en kommun i kris.
En undersökning som tidningen Kommunaktuellt gjort visar att kommunen har den tredje högsta skulden i landet utslaget på antalet invånare och experter bedömer att situationen är klart riskfylld. Men det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Micko anser att undersökningen är felaktig. Tidningen har räknat med de pengar kommunen lånat ut till kommunala bolag. Enligt Micko kommer pengarna att återbetalas och utgör därför inget hot mot kommunens ekonomi.