Föreningar i Linköping prisas

Linköpings kommuns stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete delas i år mellan föreningarna IK Östria Lambohov och Föreningen Fenix.

IK Östria Lambohov får stipendiet för att man under lång tid har haft ett framgångsrikt arbete för integration, mångfald och jämställdhet. I föreningen är handikappidrotten en stor del av verksamheten.

Föreningen Fenix tilldelas priset för att man skapar möjligheter till kunskapsutbyten mellan olika kulturer och religioner. Bland annat arrangerar man seminarier som är öppna för alla intresserade.

Föreningarna får 15 000 kronor vardera.