Stulen barndom startar ungdomsavdelning i Motala

Den rikstäckande organisationen Stulen barndom har öppnat en ungdomsavdelning med centrum i Motala. Tidigare har organisationen arbetat enbart för vuxna som anser sig ha farit illa på institutioner i sin barndom men nu vänder man sig också till de som är unga idag.

Från början var det tänkt att organisationen Stulen barndom skulle jobba för den äldre generationen som blivit dåligt behandlade när de bott på barnhem eller fosterhem mellan 1950 och 1980, berättar Terese Söderholm som är kontaktperson för den nystartades ungdomsavdelningen. Men under tiden som man jobbat har man kommit i kontakt även med yngre människor.
- Det har dykt upp flera ungdomar som sitter så att säga i skiten nu, så vi har bestämt att öppna en ungdomsavdelning och kunna hjälpa dem, säger Terese Söderjolm.
Hundratal kontakter på en månad
Ungdomsavdelningen startade för ungefär en månad sedan och har haft kontakt med ett hundratal berörda. Många är knappt tonåringar, säger Terese Söderholm. Hon berättar att ungdomsavdelningen fungerar som en samtalskontakt eftersom många känner sig otrygga och psykiskt instabila. Ungdomsavdelningen hjälper även till med att sköta kontakten med olika myndigheter.
- En del är ju 12-13 år gamla. De vet ju inte vad de ska säga  när de pratar med myndigheter så det försöker vi hjälpa dem med.
Terese Söderholm medger att det kan vara svårt att veta om det verkligen finns skäl att ingripa när till exempel en normalt upprorisk ung person anser sig felaktigt behandlad.
- Man försöker prata och lyssna på vad den ungdomen har att säga men sedan om vi behöver gå vidare med till exempel en polisanmälan då går vi ju självklart igenom alla papper och pratar med folk runtomkring.
Hon tror att den här typen av stöd behövs mer idag eftersom ungdomsavdelningen på kort tid kommit i kontakt med många unga människor.