Bättre information till tågresenärer

Nu ska SJ:s tågresenärer få bättre information om eventuella förseningar.
Genom en geografisk omorganisation av SJ:s trafikkontor ska kontrollen över tågtrafiken förbättras, vilket i sin tur ska ge snabbare besked till kunderna. Här i länet kommer trafikkontoret i Linköping att ansvara för det regionala tågnätet. Kontoret i Stockholm ska hålla i hela landets fjärrtrafik.