Sjukhusen behöver bättre reservkraft

Landstinget ansöker om största möjliga bidrag för att bygga ut reservkraftsanläggningen vid sjukhusen i Linköping och Motala.
I Motala är anläggningen så gammal att det är omöjligt att få fram reservdelar. Totalt behövs 17 miljoner kronor för att bygga om anläggningarna så att de klarar behoven både i krigs- och fredstid.