Länsstyrelsen vill inte öka fosforhalten i Vättern

Länsstyrelsen i Östergötland tycker inte om förslaget om att öka halten av fosfor i Vättern. Det är Fiskeriverket som vill tillsätta fosfor i sjön för att förhindra att tillväxten av alger minskar.
Sjön har blivit näringsfattig men länsstyrelsen vill minska kväve-utsläppen istället för att öka fosfor-halten. På så sätt får man en mer naturlig balans i sjön. Kjell Skärling, biträdande chef på länsstyrelsens miljöenhet, säger att det är viktigt att hitta åtgärder för att komma till rätta med problemet Vättern.