"Fattigdom viktig faktor i miljöarbetet"

Linköpingsbon Aleksander Gabelic är en av de svenskar som finns på plats i Johannesburg i Sydafrika där FN:s stora miljökonferens inleds idag.
Gabelic är ordförande i Svenska FN-förbundet, en frivilligorganisation vars huvuduppgift är att sprida information och kunskap om FN. För Gabelic är fattigdomen i världen tillsammans med klimatfrågan de viktigaste frågorna att få upp på dagordningen för det internationella miljöarbetet. Under tio dagar ska världens ledare försöka enas om en miljömässigt hållbar utveckling. Bland annat kommer man att diskutera klimatfrågor, vatten, jordbruk och energi och även hur miljöprogrammet Agenda 21 har fungerat världen över.