Projekt ska locka ungdomar att bli idrottsledare

Det behövs fler unga ledare inom idrotten. Det anser Östergötlands idrottsförbund som nu startat ett nytt projekt för att få in fler unga i idrottsföreningarnas styrelser.
Enligt statistiken sluta flickor att idrotta efter högstadiet och pojkar efter gymnasiet, men tanken med projektet är att man då i stället försöker locka ungdomarna att bli ledare inom idrotten. Genom att erbjuda ungdomar i åldern 16-25 år utbildning i form av bland annat ledarskap, föreningskunskap, etik och moral hoppas man på att få fler ungdomsledare inom idrottsrörelsen.