Luftfartsverket måste spara ännu mer

Luftfartsverket med huvudkontor i Norrköping tvingas till nya besparingar. Orsaken är den vikande flygmarknaden. Generaldirektören kan inte utesluta nya uppsägningar.
Enligt delårsrapporten gick verket med 111 miljoner kronor i vinst under första halvåret, tack vare ett omfattande besparingsprogram. Men Luftfartsverkets generaldirektör Lars Rekke säger att konjunkturen inte visar några tecken på vändning, och därför ska åtgärdsprogrammet förstärkas med ytterligare 150 miljoner kronor. - Det finns ett utrymme att ytterligare öka intäkterna från resturanger och butiksförsäljning. Vi har redan i gång planer på att bygga ut hotellkapacitetten på Arlanda samt parkeringskapaciteten på vissa flygplatser. En del av detta borde vi hinna med och det skulle ge effekt fram till 2006, säger Rekke. Men ni har ju tappat var tionde passagerare på ett år, ändå tror ni att fler hotellrum, fler parkeringsplatser och dyrare parfym ska få er på fötter... - Det tror jag säkert plus en del andra insatser, men det är insatser som vi bedömer som möjliga att ta hem de här 150 miljonerna. Finns det inte risk för nya uppsägningar inom Luftfartsverket? - Jag vill inte utesluta nya uppsägningar men det är inte vår inriktning med det förstärkta åtgärdsprogrammet.