Allt fler ungdomar dör i trafiken

Antalet ungdomar i åldern 18-24 år som dödas i trafikolyckor har ökat med nästan femtio procent på fem år. Det visar en rapport från Väg och trafikforskningsinstitutet, VTI i Linköping. Senast i söndags omkom två ungdomar i tågolyckan i Getå, norr om Norrköping.
- Det är en tickande bomb eftersom vi vet att antalet ungdomar kommer att öka de närmaste tio åren, säger Tomas Lange, informationsansvarig på VTI Trots att antalet ungdomar som kör bil har minskat de senaste åren, har antalet dödade i trafiken ökat. En förklaring är, enligt Tomas Lange, att man inte ägnat sig åt traditionellt trafiksäkerhetsarbete med information, attitydpåverkan och kunskapförmedling under de senaste åren. Istället har man arbetat på att bygga säkrare bilar och säkrare vägar, men nu ska man börja arbeta på att ändra folks beteenden i trafiken. Det ska ske genom en ''nationell samling för ökad trafiksäkerhet'' där Vägverket, polisen, forskare, skolan och frivilligorganisationer som t ex NTF, ska arbeta för bättre attityder och beteenden i trafiken.