(s) lovar mer pengar till vården

Idag presenterade socialdemokraterna sitt sjukvårdspolitiska program och lovade samtidigt 20 miljarder kronor extra till vården de kommande fyra åren. Pengarna ska bland annat göra det möjligt att införa en ny nationell vårdgaranti, säger Östgötska riksdagsmannen Conny Öhman.
Den vårdgaranti som gällde under 90-talet avskaffades av sig själv, eftersom landstingen sällan klarade av att ge vård inom tre månader. Därefter var det främst de borgerliga partierna som ville återinföra vårdgarantin, fram till nu, då socialdemokraterna försöker göra den frågan till sin. Det sker genom en miljardrullning till landstingen; dels i särskilda satsningar för att korta köerna, och dels i allmänna satsningar på primärvården, äldrevården och psykiatrin. Till de tre sistnämnda områdena skulle Östergötland får drygt 700 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Det kan sättas i relation till att landstinget väntas omsätta omkring 20 miljarder kronor under samma period.