Dagisbrand misstänks vara anlagd

Arbetet med att undersöka vad som orsakade nattens brand i daghemmet Portlåset i stadsdelen Hageby i Norrköping har redan påbörjats, trots att branden ännu inte är släckt.
Brandingenjör Torbjörn Gunnerud säger till Sveriges Radio Östergötland att det är stor sannolikhet att branden var anlagd. Norrköping har drabbats av två andra bränder de senaste dagarna som man misstänker har varit anlagda, och polisen ska nu även undersöka nattens brandplats. Men det brinner fortfarande i Hageby. Det är takets konstruktion som har gjort att man inte har kunnat komma åt att släcka branden. Enligt insatschefen, Göran Olsson, har det nu börjat ramla ner brinnande takdelar inne i byggnaden och troligen får man låta dessa brinna ut. Man räknar inte med att branden skall var släckt förrän framåt eftermiddagen.