Varnar för tidigare klimatförändringar

Mer regn och ökade risker för ras och skred. De beräknade förändringarna av klimatet kan bli verklighet tidigare än forskarna hittills trott. Och Sverige är idag inte rustat för denna utveckling.
Det sa SMHI:s generaldirektör Hans Sandebring i sitt inledningstal, när konferensen Svenskt Miljöforum inleddes i Norrköping idag. Han varnar för att det i framtiden kan visa sig vara både farligt och dyrt att bosätta sig alltför nära vattendrag eftersom extrema regnmängder väntas bli vanligare, visar forskning vid SMHI. - Mycket har handlat om att beskriva en utveckling på 100 år sikt, eller 50 år sikt. Men nu får man ju fundera över om det inte går snabbare än så, säger Hans Sandebring. Syftet med konferensen är att diskutera hur forskningen inom klimat- och miljöområdet bättre kan omsättas i praktisk handling.