Bönder ska göra bilbränsle

Snart får etanolfabriken i Norrköping konkurrens om att göra bilbränsle av spannnmål. Energibolaget Tekniska Verken i Linköping vill nu få bönderna att jäsa sin skörd till biogas, med hjälp av en ny teknik.
Sedan fem år tillbaka framställer Tekniska Verken biogas genom att röta slaktavfall och andra livsmedelsrester. Biogasen används för att driva en stor del av Östgötatrafikens bussar i Linköping. Efterfrågan på biogasdrivna fordon ökar och Tekniska Verken ser en möjlighet i att snabbt öka biogasframställningen med andra råvaror än avfall. Spannmål är enligt bolaget en ren och enkel råvara, som är betydligt enklare att hantera än avfall. Säden kan rent av rötas i små anläggningar som ett par lantbruk driver tillsammans. Tekniska Verken har utvecklat en teknik för det, som bolaget nu söker patent för. En sådan anläggning kostar mellan 20 och 30 miljoner, men för att visa att den kan drivas med vinst utan subventioner kommer Tekniska Verken självt att bygga en nästa år.