Gräsfoder ger nyttigare mjölk

Enligt en pilotstudie finns det mycket som tyder på att mjölk från djur som äter naturligt foder, såsom gräs, innehåller mer av det nyttiga omega 3-fettet. Och nu vill Sveriges lantruksuniversitet göra en ny mer omfattande studie.

Förra sommaren gjordes en undersökning, bland annat på mjölk från Vikbolandet utanför Norrköping, då man jämförde innehållet från kor som äter mer naturligt foder med de som äter mer koncentrerad mat i form av kraftfoder. Resultatet var tydligt och visade att mjölken från ekologiska gårdar innehöll mer av det nyttiga omega 3-fettet. Nu vill man från Sveriges lantbruksuniversitet,SLU, göra en mer omfattande vetenskaplig undersökning för att undersöka hur mjölken påverkas av vilket foder korna äter. Därför har man lämnat in en ansökan till Svensk lantbruksforskning.

Initiativtagare är Per-Gunnar Gunnarsson som har en gård på Vikbolandet. Han berättar att undersökningen ska sträcka sig över ett år och att man inte bara ska studera fett -och proteinkvalitet utan även innehållet av vitaminer. Om forskningen genomförs tror Per-Gunnar Gunnarsson att den kommer visa att den ekologiska mjölken är nyttigare och han hoppas i slutändan att det ska finnas särskild omega 3-mjölk i butikerna.
- Det skulle vara väldigt intressant om vi skulle få sälja mjölken som omega 3-mjölk.
SLU har ännu inte fått något svar på om de får de pengar som man ansökt om från Svensk lantbruksforskning men väntar sig svar runt nyår.