TV-serie har ökat intresset för kriminalteknik

Intresset för att bli kriminaltekniker har ökat. Orsaken är den amerikanska TV-serien, CSI i kanal fem, där just kriminalteknikerna är huvudpersonerna. Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL i Linköping , har den senaste tiden fått många förfrågningar från människor som vill veta mer om hur man blir kriminal-tekniker.
Serien CSI, en förkortning för Crime Scen Investigation, betyder kort och gott brottsplats-undersökning, och utspelar sig i Las Vegas. Men Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, är inte riktigt detsamma som CSI. I Sverige är det istället poliser som är kriminaltekniker, och SKL kopplas in först när det behövs DNA-prov och andra tester av fynd som polisen själva inte klarar av. Chefen för SKL, Ingvar Kopp, menar att den späninng som serien ger intryck av, inte stämmer helt överens med jobbet på SKL, men han anser ändå att serien har rätt i att det kriminaltekniska arbetet har blivit en allt viktigare del av polisens utredningar. Idag ställer domstolarna i större utrsträckning krav på teknisk bevisning. För närvarande finns ingen personalbrist på SKL. Den personal som SKL har nytta av är första hand specialister inom kemi, biologi och teknik, inte kriminaltekniker.