Raoul Wallenberg namnförslag på skola i Linköping

Någon skola i Linköping borde få namn efter Raoul Wallenberg. Det anser Moderaterna och Krist-demokraterna i en motion till kommunfullmäktige.
Partierna föreslår att någon skola som arbetar efter de demokratiska värderingar som Wallenberg stod för, ska väljas ut och därmed bli Sveriges första Raoul Wallenberg-skola. En sådan skola skulle, enligt motionen, få internationell uppmärksamhet, eftersom det runt om i världen redan finns flera skolor som döpts efter Raoul Wallenberg.