EU kan bli medfinansiär till Ostlänken

Idag presenterar regeringens särskilde utredare av Ostlänken Bo Holmberg sitt förslag till hur arbetet med snabbspårsjärnvägen från Stockholm genom Östergötland kan påskyndas.

I eftermiddag lämnas utredningen över till infrastrukturminister Åsa Torstensson och i den föreslås tre olika finansieringsformer till Ostlänken.
Antingen sker det på traditionell väg, det vill säga att riksdagen beslutar om att ta lån i riksbanken. Det andra alternativet är att regeringen ger ett direktanslag till Banverket för planeringen och byggandet av snabbspårsjärnvägen.
En tredje lösning skulle kunna vara en så kallad ppp-finansiering där privata intressenter, som stora byggföretag, år in med en del av pengarna tillsammans med staten. En lösning som den nya borgerliga regeringen ställs sig positiv till.

EU kan vara ett alternativ

Men vad Sveriges Radio Östergötland erfar föreslår Bo Holmberg också att EU skulle kunna vara med och finansiera hälften av planeringskostnaderna på 120 miljoner kronor. Dessutom skulle EU kunna bidra med tio procent av byggkostnaderna. Något som Sverige inte utnyttjat i någon större utsträckning för sådana här projekt.

Stort intresse bland kommuner och företagare

Något som talar för att Ostlänken kan komma att tidigareläggas är det stor intresse som finns i Östergötland både bland företag och kommuner. De tror att Ostlänken är avgörande för att det ska bli nya företag och därmed fler jobb i framtiden.
Idag tar resan mellan Stockholm och Linköping en timme och fyrtio minuter, med Ostlänken skulle den kunna kortas till strax över en timme.