Väntat sorgebesked på Integrationsverket

Ett 70-tal anställda på integrationsverket i Norrköping förlorar jobbet när myndigheten läggs ner i juli nästa år. Bara 35 av de drygt hundra på verket kommer att erbjudas nytt jobb.

Men beskedet var väntat säger Leif Wernberg på fackförbundet SACO.

- Ja det är väl ungefär vad vi räknat med att det är en väldigt liten som ska kunna flyttas över till en annan del.

Beskedet fick personalen när ett utkast av den snabbutredning som gjorts om verkets framtid presenterades.

Leif Wernberg tror att en del av de 70 som får gå kommer att erbjudas pensionslösningar men hoppas att många ska kunna flytta över till andra myndigheter, till exempel Arbetsmarknadsverket.