26 miljoner för att bekämpa Granbarkborre

Regeringen har beslutat att satsa 26 miljoner kronor på att bekämpa angrepp från Granbarkborre i de skogsområden som drabbades av stormen Gudrun.

Pengarna ska bland annat användas till att övervaka och analysera skadedjursbeståndet i de olika skogsområdena.

I Östergötland har mellan 50 000 och 60 000 hektar skog angripits av Granbarkborre efter stormen för snart två år sedan.