Arbetssätt på US inspirerar

Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset är ensam i Norden om sitt speciella arbetssätt när det gäller patienter med större hjärtinfarkter.

Det har gjort att utländska läkare och sjukvårdspersonal gjort studiebesök under året i Linköping.

Patienterna får redan i ambulansen en tidig övervakning och så kallad ballongvidgning direkt vid ankomsten till sjukhuset.

Arbetssättet har blivit en förebild för andra kliniker i Europa och i Italien och Holland arbetar man nu på samma sätt.