Satsning på bredband i sydväst

TV, telefon och Internet via bredband. Nu är det klart med den första etappen av bredbandsutbyggnaden i fem kommuner i södra Östergötland. Vadstena och Ödeshög, Boxholm, Kinda och Ydre har valt att gå samman för att ge bredband till sina kommuninvånare inom tre år.
Nu är det alltså klart med den första etappen av bredbandsutbyggnaden i sydvästra delan av länet. Nästa år ska det finnas bredband i tätorten i dom fem kommunerna för både företag aoch hushåll. Totalt kostar den första etappen 15 miljoner kronor varav staten genom länsstyrelsen står för hälften. Totalt har regeringen satsat 100 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad i Östegötland. Kommunerna hoppas också att EU ska bidra till utbyggnaden. 2005 är det meningen att alla invånare i dom fem kommunerna ska kunna ansluta sig till bredband Anslutningskostnaden kommer att ligga på drygt 3000 kronor per hushåll och avgiften kommer att bli 300-400 kronor i månaden. Men det handlar inte bara om internet. Överföringshastigheten kommer vara så hög att parabolantennerna för att se TV-program kommer att bli onödiga.