Mordrättegång avslutad i Linköping

I dag avslutades rättegången i Linköpings tingsrätt mot den 60-årige linköpingsbo, som dödade två av sina barn och knivskar hustrun svårt i början av juli. Dom avkunnas nästa vecka, men redan nu talar det mesta för att mannen döms till rättspsykiatrisk vård. Åklagaren Britt-Louise Viklund begär dock att socialstyrelsens rättsliga råd ska granska den rättspykiatriska undersökningen.
- Det är ganska ovanligt att rådet kommer fram till ett annat beslut än den rättspsykiatriska undersökningen. Men det här är en säkerhetsåtgärd. Enligt Wiklund hänt det tidigare hänt att den rättspsykiatriska undersökningen först kommit fram till att den dömde är i behov av vård men att vårdläkaren sedan kommer fram till att personen inte är sjuk. - Man vill ju inte hamna i den situationen i så allvarliga brott som det här, säger Wiklund. Åklagaren åberopar att mannen tidigare ska ha mordhotat familjen och sagt att han skulle klara sig genom att hänvisa till att han var psykiskt sjuk. Försvaret tillbakavisade däremot alla tankar på att mannen skulle ha spelat sjuk under undersökningen. Slutpläderingarna kretsade kring hurvida mannen uppsåtligen dödat barnen och därmed gjort sig skyldig till mord. Åklagaren hävdar att dåden var planerade och att det fanns tid att besinna sig emellan. Konflikterna inom familjen och mannens psykiska stress är inte någon förmildrande omständighet. Försvaret hävdar däremot att mannen blivit angripen och i upphetsat tillstånd brukat mer våld än vad som varit hans avsikt, och att mannen gjort sig skyldig till grov misshandel, men inte mord. Men om det rättspsykiatriska utlåtandet står fast spelar brottsrubriceringen en mindre roll, medger advokat Claes Westling. - Det blir sannolikt rättspykiatrisk vård oavsett hur man bedömer brottsrubriceringarna. Det kan ha en viss betydelse när det gäller skadeståndsanspråket.