Övervakning efter Newcastlesjukan hävd

Jordbuksverket har upphävt det övervakningsområde utanför Norrköping som infördes i november efter att den mycket smittsamma fågelsjukdomen Newcastlesjuka konstaterats på en gård i området.

Inga tecken på smittspridning har setts inom området, och sanering av den drabbade värphönsgården pågår.

I och med upphävandet krävs det inte längre kontroll av förflyttningar av tama fåglar och det är heller inte förbjudet att besöka fågelbesättningar.