Oro för försämringar när Norrköping centraliseras

Verksamheten på öppen förskola, dagcentraler, fritidsgårdar minskar kommunens kostnader för socialvård och omsorg.
Det säger Ann-Britt Johansson, socialdemokratisk ordförande för Östra Kommundelsnämnden i Norrköping, med anledning av en undersökning kommundelsnämnderna låtit göra. Kommundelsnämnderna försvinner vid årsskiftet och genom denna undersökning vill deras politiker visa att aktiviteterna är nödvändiga, trots att de inte behöver finnas enligt lag. Det finns farhågor för att att det blir lättare att skära i verksamheter när ansvaret tas över av centrala nämnder.