Kräftor hotar fisken i Vättern

Ökningen av antalet kräftor i Vättern gör att fiskbeståndet hotas.
-Det är främst rödingen som ligger illa till, det säger Jarl Svahn som är fiskekonsulent på länsstyrelsen i Västra Götaland. För fyra år sen fiskade yrkesfiskarna i norra Vättern mellan två och tre ton kräftor. Förra året fiskades 20 ton. Fortsätter ökningen i den här takten så hotas till exempel rödingsbeståndet om cirka tio-femton år. För att motverka det här så är det numera tillåtet för allmänheten att fiska kräftor i Vättern. I år blev det tilllåtet från och med idag. Men det är inte bara rödingen som hotas av det ökade antalet kräftor, utan hela fiskebeståndet enligt Jarl Svahn.