Nu finns det 150 naturreservat i Östergötland

Nu har Östergötland fått sitt 150:e naturreservat. Enligt ett beslut nyligen av länsstyrelsen har tre nya reservat bildats i Kinda kommun. Det är de tre naturområdena Klevberget, Borgarmon och Bäckängsmon vars värdefulla natur man vill bevara.

De tre områdena har alla olika karaktär, men ligger på promenadavstånd från varandra längs Östgötaleden.