Mer viagra till jul

När östgötska män ska vara lediga köper de mer potenshöjande medel än annars, det kan man utläsa av statistik från Apoteket.

I december i fjol såldes över 31 000 förpackningar i landet, jämfört med exempelvis knappt 26 000 i februari.