Miljöpartist kräver fossilbränslefritt Norrköping

Norrköping bör minska koldioxidutsläppen med minst en femtedel till år 2008 och utarbeta en strategi för att bli en kommun där fossila bränslen överhuvudtaget inte används. Det kräver miljöpartisten Bengt Cete i en motion.
Men miljö- och stadsplaneringsnämnden anser att kommunen redan klarat den första minskningen och att frågan om att bli en fossilbränslefri kommun kommer att behandlas i det klimathandlingsprogram som ska bli klart under hösten. Därför föreslår nämnden att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska avslå motionen.