Runstorp nytt naturreservat

Östergötland har fått ett nytt naturreservat i dag, Runstorps naturreservat, som ligger vid Roxens norra strand i Norrköpings kommun.
Enligt Länsstyrelsen är den biologiska mångfalden stor, här finns bland annat 36 rödlistade arter av ryggradslösa djur - främst insekter. Det finns också en del sällsynta mossor, lavar och svampar.