En miljard kvar till energieffektivisering

Fortfarande finns det över en miljard kronor kvar från det statliga bidrag som finns att söka för fastighetsägare som vill effektivisera ebergianvändningen i offentliga lokaler.

Många fastighetsägare tycks ha missat möjligheten till stödet och ser inte möjligheterna med energieffektivisering, anser kraftbolagets E.ON:s chef för miljöaffärer Peter Chudi

Syftet med bidraget är att minska energiförbrukningen och använda energin på ett smartare sätt.

- Men man prioriterar inte frågan. Man har haft andra frågor på sin dagordning som kanske har varit mer kritiska för verksamheten än en omkostnad, vilket då energin ofta är. Det ses som en omkostnad. Det tror jag är skälet till att det inte effektivserats mer, säger Peter Chudi.

Det statliga bidraget för att effektivisera energianvändnigen i offentliga lokaler kom till 2005. Totalt avsattes två miljarder kronor och i nuläget har cirka 950 miljoner av dem delats ut.

Energieffektivisering handlar om att få ut samma nytta till en lägre kostnad, något som också gynnar miljön eftersom utsläppen av bland annat koldioxid, kväveoxider och partiklar minskar.

Linköpings kommun har beviljats nästan 13 miljoner från det statliga bidraget och Norrköping över tre miljoner kronor. Norrköping hamnar därmed på 217:e plats i landet av de 290 kommuner som finns, Linköping hamnar på plats 125.

Men varför är då energibolaget E.ON som är ett tyskt företag som säljer el intresserade av att vi ska förbruka mindre elektricitet? Peter Chudi på E.ON säger att det ligger i deras intresse att elmarknaden fungerar på bästa sätt och tror att det är viktigt att även kraftbolagen informerar om hur man kan göra elanvändningen mer effektiv, eftersom de annars kommer att tvingas informera säger han.

- Jag tror att om vi inte de frivilliga krafterna räcker till, då kommer säkert lagstiftning att användas. Så på lång sikt är det inte så konstigt att vi tillhandahåller information om energieffektivisering till fastighetsägare eller privatpersoner. Det är ett sätt att engagera användarsidan att göra det de kan, säger Peter Chudi.