Okända vrak hittade i Bråviken

Sju skeppsvrak har hittats i Bråviken utan för Norrköping.

Botten undersöks just nu inför den planerade muddringen av inseglingsrännan till Norrköping och på mellan 10 och 20 meters djup hitades de sju vraken.

- Det är alltid stort att hitta saker som inte ska ligga där, säger maringeologen Martin Hörngren som var med och hittade vraken.

I dagsläget vet man inte vad det är för vrak som man hittat men Martin Hörngren säger att de fått in tips om att ett av vraken skulle vara ett ammunitionsfartyg som sänktes efter första världskriget, något som Martin Hörngren inte tycker låter så spännande. Helst vill han att de ska vara betydligt äldre fartyg.

Det var under arbete med att undersöka havsbottnen inför muddringen av inseglingsrännan till Norrköping som Martin Hörngren med kollegor hittade vraken.

Det fartyg som ligger djupast ligger på drygt 20 meters djup. De flesta ligger på mellan 10 och 20 meters djup.

Nu kommer Statens maritima museum att dyka ner till vraken för att undersöka dem för att ta reda på vad för vrak det är och om de har något kulturellt värde.