Förbättrad trafiksäkerhet på Strömbron

Inom kort startar arbetet med att göra Strömbron i Borensberg säkrare för alla trafikanter som passerar bron.
Utöver tidigare planerade arbeten har det nu tillförts extra pengar, meddelar Vägverket, vilket bland annat innebär att befintlig gång- och cykelväg förlängs fram till campingplatsen. Under nästa vecka ska de boende i Borensberg få en folder med posten om planerade åtgärder.